Adres Spółki:
08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 7

NIP: 821-20-68-432

REGON: 711620583

Akta rejestrowe spółki:
Przechowywane w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044765.

Zarząd:
  • Prezes Zarządu - Dariusz Kruk
  • Członek Zarządu - Jerzy Hejniak
Rada Nadzorcza:
  • Angelika Ambroziewicz - Przewodniczący RN
  • Jacek Kobus - Wiceprzewodniczący RN
  • Magdalena Duszyńska - Sekretarz RN
Zgromadzenie Wspólników:
  • Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
Kapitał Zakładowy: 2 153 900 PLN

Konto bankowe:
Kredyt Bank SA Odział w Siedlcach Nr 50 1500 1663 1216 6008 3900 0000

System Jakości: ISO 9001:2009