Dane spółki

PEC Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 821-20-68-432

REGON: 711620583

Wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000044765

Kapitał Zakładowy: 2 153 900 PLN

Konto bankowe: Santander Bank Polska SA

50 1500 1663 1216 6008 3900 0000

Zarząd:

Jerzy Hejniak – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Andrzej Daniluk – Przewodniczący RN
Bartłomiej Kurkus – Zastępca Przewodniczącego RN
Mirosław Symanowicz – Sekretarz RN

Zgromadzenie Wspólników:

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 

Certyfikaty

System zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 / System jakości (moduł H) zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE

Historia

Główny profil działalności stanowią usługi w branży ciepłowniczej.

Posiadamy wykwalifikowany personel, specjalistyczny sprzęt oraz doświadczenie. Uzyskaliśmy i utrzymujemy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie napraw, montażu i wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych.

 

KIEDYŚ

DZISIAJ

 

Nasze doświadczenie
w montażu preizolowanych sieci cieplnych sięga początku lat 90 tych.

 

To wtedy, przy współpracy z firmą ABB, rozpoczęliśmy wymianę sieci kanałowych na preizolowane.

Mamy doświadczenia w montażu każdego, dostępnego w Polsce, systemu rur preizolowanych. Świadczymy usługi na rzecz wielu Przedsiębiorstw Ciepłowniczych, firm i instytucji.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu